Nutricioni dhe fitnesi konsideratat te pergjithshme

Kategoria > nutricioni

Le të fillojmë me termin diet. Dieta është cdo kufizim i përkohshëm i ashpër ushqimor ose i kalorive. Shumë programe dietike konvencionale kërkojnë një kalorazh ekstremisht të ulët 800-1200 për femra dhe 1500- 1800 për meshkuj.

Një kalorazh i tillë siguron rënie në peshe por ka dy probleme madhore :

 1. Rënia në peshë prej kalorazhit të ulët nuk zgjat pothuajse asnjëhere. 95 % e personave në diete konvencionale nuk e mbajnë dot gjatë atë.
 2. Problem i dytë është se humbja e peshës vjen nga humbja e muskujve dhe jo yndyrës. Qëllimi është humbja permanente e dhjamit dhe jo e muskujve.

Statistkat tregojnë se dietat asnjëherë nuk japin rezultate afatgjatë.

7 arsye pse duhet qëndruar larg dietave konvencionale me kalorazh te ulët :

 • Ulja e metabolizmit.
 • Rënia e masës muskulare.
 • Rritet aktivizimi i enzimave që depozitojnë yndyrën dhe reduktohet aktivizimi i enzimave qe djegin yndyrën.
 • Crregullimi i aktivitetit hormonal te gjëndrës tiroide.
 • Rritet mundësia për të rifituar peshën e humbur.
 • Rritet oreksi dhe dëshira për ushqime te papërshtatshme.
 • Ulet niveli i energjisë dhe aftësisë për punë.

 

Strategji për të qëndruar larg kalorazhit të ulët pa dieta ekstreme por të djegësh yndyrë në mënyre permanente:

 • Ruaj muskujt me cdo kusht, muskujt janë sekreti i djegjes permanente të dhjamit. Sa më shumë muskuj aq më shumë kalori digjen.
 • Përdor deficit te vogël kalorik jo më shume se 500-1000 kalori poshtë nivelit te kalorazhit qe duhet për të ruajtur peshen trupore aktuale. Kur flasim për deficit kalorazhi metoda "zig-zag“ është ajo e duhura (për këtë do flasim me gjatë me vonë).
 • Përdor aktivitetin fizik më tepër se dietën për të djegur dhjamë.
 • Përcakto nivelin minimal të kalorazhit dhe mos zbrit më poshte tij asnjëherë.
 • Ha më shpesh, mos humb asnjë vakt.
 • Mos qëndro në bilanc kalorazhi negativë për një kohë te gjatë.

 

Në ndërtimin e kalorazhit fillimisht llogaritet sasia e kalorive që duhët për  të ruajtur peshën aktuale dhe kjo llogaritet mbi bazën e disa variablave që jane niveli i metabolizmit bazal, niveli I aktivitetit fizik, pesha, mosha, gjinia (ka disa formula që e llogarisin këtë). Pasi llogaritet ky nivel kalorazhi zbritet 15-20% ose shtohet 15-20% nëse objektivi është rënie ose shtim ne peshë. Por si thamë më lart përdorimi I metodës “zig-zag” është më efektivi për të realizuar të dy këto objektive. Metoda të tjera lidhen me manipulimin e makronutrientëve vecanërisht karbohidratet dhe yndyrnat duke mbajtur kalorazhin dhe proteinat në nivelin e duhur për të mos humbur masë muskulare, madje për ta shtuar atë.

Për këto metoda dhe për risi në nutricion mjeksor dhe sportiv do flasim më hollësisht në artikuj të tjerë.

Nuk janë dietat e kufizuara në kalorazh dhe element ushqimor ato të duhurat madje janë të dëmshme si në aspektin shëndetsor dhe psikologjik ashtu dhe rezultatet që priten prej tyre në reduktim në peshë dhe masë dhjamore.

 

PayPal Acceptance Mark

© 2019 Bodyfit.al All rights reserved. Bodyfit.al℠ and BodyfitTeam® are trademarks of Bodyfit.al.

Always consult with a qualified healthcare professional prior to beginning any diet or exercise program or taking any dietary supplement. The content on our website is for informational and educational purposes only and is not intended as medical advice or to replace a relationship with a qualified healthcare professional.

©Bodyfit.al, 1001 Tirane ALB +355 675 309 572